سرمایه گذاری با درآمد میلیونی

سرمایه پذیری و شراکت در کسب و کار فعال و سرمایه گذاری در پوشاک و پخش لباس پررونق با هر مبلغی.

سرمایه از شما کار از ما.

شراکت در سود با سهم سود مساوی 50% برای هریک از طرفین(من و شما) که این 50 درصد، طی یکسال، تقریباً برابر با 100% تا 150% سرمایه شماست.

مشارکت در سود با بازدهی بالا و سوددهی زیاد با هر میزان سرمایه. و دریافت نقدی ماهیانه بخشی از سود و درآمد ناخالص که در هر ماه، پرداخت میشود. یعنی معادل 5% سرمایه بعنوان درآمد ثابت و سود پیشفرض ماهیانه که مابقی درآمد خالص، حدود 30% تا 40% باقیمانده در پایان یکسال شراکت، محاسبه و تصفیه میشود.

در کشور ایران و اکثر کشورهای جهان، پوشاک و لباس، در صدر لیست تقاضا و فروش و دارای رتبه برتر یکی از دو محصول پرفروش میباشد و یکی از نیازهای اساسی و روز مردم به شمار میرود.

تولید و پخش پوشاک پررونق، صرفاً با هدف گسترش کسب و کار و افزایش محصولات و خدمات و تنوع بخشی به اجناس و…. بدون نیاز به یک مبلغ خاص، در کنار سرمایه های خود، از دیگر سپرده گذاران نیز جهت سرمایه گذاری با درآمد میلیونی، دعوت بعمل میآورد.

برای مثال، با سرمایه گذاری با 100 میلیون تومان، ماهیانه 5000000 تومان علی الحساب دریافتی دارید و مابقی درآمد خالص باقیمانده، در پایان یکسال سرمایه گذاری و شراکت بلند مدت، حساب و کتاب و تصفیه میشود.

سرمایه گذاری با 10 میلیون ‏تومان= 500000 تومان درآمد هر ماه علی ‏الحساب

سرمایه گذاری با 15 میلیون ‏تومان= ‏‎‏750000‏‎ ‎تومان دریافتی ماهانه علی الحساب

سرمایه گذاری با 20 میلیون ‏تومان= ‏‎‏1000000‏‎ ‎تومان درآمد ماهانه

شراکت با 25 میلیون تومان= ‏‎‏1200000‏‎ ‎تومان درآمد ماهیانه

شراکت با 30 میلیون تومان= ‏‎‏1500000‏‎ ‎تومان درآمد ماهانه

شراکت با 40 میلیون تومان= ‏‎‏2000000‏‎ ‎تومان درآمد ماهیانه

سرمایه گذاری با 50 میلیون ‏تومان=‏‎ ‎‏2500000 تومان درآمد ماهانه

سرمایه گذاری با 70 میلیون ‏تومان=‏‎ ‎‏3500000 تومان واریزی هرماه

سرمایه گذاری با 80 میلیون ‏تومان=‏‎ ‎‏4000000 تومان درآمد ماهیانه

سرمایه گذاری با 100 میلیون ‏تومان=‏‎‏ 5000000 تومان درآمد ماهانه

سرمایه گذاری با 150 میلیون ‏تومان=‏‎ ‎‏7500000 تومان سود علی الحساب هر ماه

سرمایه گذاری با 200 میلیون ‏تومان=‏‎ ‎‏10000000 تومان دریافتی ماهانه علی الحساب

و…. سرمایه گذاری با هر مبلغی.

البته در صورتیکه قصد دریافت ماهیانه را ندارید، سرمایه شما طی یکسال، تا دو و نیم برابر یعنی حدود 150درصد سوددهی خواهد داشت. زیرا با آن مبلغی که میخواستیم به شما ماهیانه بپردازیم نیز کار می کنیم و فرصت بهتر و بیشتری برای استفاده از سرمایه ها داریم. برای مثال، با سرمایه گذاری با 100 میلیون تومان، یکساله حدود 150 میلیون تومان سود خالص، حاصل می کنید که در پایان یکسال سرمایه گذاری، محاسبه و تصفیه میشود.

شراکت و سرمایه پذیری با هر مبلغی برای هر نفر از سراسر ایران

اطلاعات کاملتر و جزئیات طرح سرمایه گذاری با سود بالا و فایل قرارداد سرمایه گذاری و طرح توجیهی و… در سایت پوشاک پررونق:

www.porronagh.ir/toptejarat

Leave a Comment

CAPTCHA ImageChange Image